Jaroslav Durďák

První zkušenosti s divadelními prkny začal sbírat od roku 2007 ve svém rodném městě Slavičíně, v tehdy ještě amatérském souboru SemTamFór. Zde si osvojil základy herectví, ale i práce s divadelní technikou, výroby kulis a mnohých dalších činností, které se k divadlu vážou. A nutno říct, že ho to dost bavilo.

Po maturitě šlo divadlo na chvíli stranou kvůli studiu na Pedagogické fakultě MU v Brně, kde získal titul bakalář. Po nástupu na Filozofickou fakultu OU v Ostravě však využil nabídky zajišťovat technické fungování divadla Stará Aréna, navíc opětovně navázal spolupráci s nyní již profesionalizovanou Nezávislou scénou divadla SemTamFór.

Získáním titulu magistr v roce 2019 vyvstala otázka, zda se vrhnout na kariéru středoškolského pedagoga, nebo zůstat věrný své lásce - divadlu. A bylo to právě divadlo, které zvítězilo. Nyní se tedy věnuje herectví, osvětlování, zvukařině, grafice, webmasteringu pro SemTamFór a další divadla. Své kořeny "češtináře" však nezapře - píše také divadelní texty a dramatizuje středoškolskou látku pro publikum školou povinné.

 


Role